Artikler fra Green Omega

Vi gir deg artikler om Omega 3, DHA og hvordan du kan forbedre din helse med algeolje fra AlgO-3 som har positiv effekt på hjernen, synet og hjertet. Følg vårt nyhetsbrev her:

Green Omega Omega-3

Mikroalger

På grunn av mikroalgenes overlegne fordeler og mange nytte områder, er mikroalger en løsning fra fortiden som vil gi oss en mer bærekraftig fremtid. Mikroalger

Less Mer »
vegan-omega-3-for-better-living-and-better-health

Omega 3

Omega-3 er en felles betegnelse for alle fettsyrer som har første dobbeltbinding på tredje karbonatom fra halen. Fettsyrer som har en eller flere dobbeltbindinger kalles

Less Mer »