adults-arms-around-couple-1586481 (1)

Gode kilder til Omega-3

Omega-3 fettsyrer er en gruppe flerumettede fettsyrer som er viktige for en rekke funksjoner i kroppen. Noen typer omega-3 er funnet i matvarer som fett fisk og skalldyr. En annen type finnes i noen vegetabilske oljer. Omega-3 er også tilgjengelig som kosttilskudd. 

 

Om Omega-3 fettsyrer

Omega-3 fettsyrer er en samle betegnelse på alle fettsyre kjeder som har en dobbel binding på det tredje karbon atomet, på samme vis har omega-6 og omega-9 dobbel binding på henholdsvis 6. og 9. karbon atomet.

Omega-3 fettsyrene er bygd opp i en kaskade, en form for hierarki hvor de korteste fettsyrene er nederst og de lengste er øverst. De som er øverst i kaskaden er mer ettertraktet for kroppen og de som er nederst finest det flust av i maten vi spiser. Kroppen bruker de nederst i kaskaden til å lage de høyere oppe i kaskaden. Det er en kostbart prosess, det er derfor viktig å få disse inn via maten eller et kosttilskudd.

 

Marine omega-3 fettsyrer

De mest kjente omega-3 fettsyrene er de marine fettsyrene, eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA). Disse får vi i oss gjennom fet fisk og kosttilskudd som tran og fiskeolje kapsler. Felles for alle de marine flerumettede fettsyrene er at de er laget i mikroalger, mikroskopiske encellede organismer som lever i vann og sjø. Fisk får disse omega-3 fettsyrene gjennom maten de spiser, og slik får vi omega-3 fra fisk i vår mat.

Det er vesentlig bedre å gå direkte til kilden for å høste disse essensielle fettsyrene. Mikroalgene som blir brukt til kosttilskudd er dyrket på land i lukkede systemer. Dermed er mikroalger en fullstendig bærekraftig kilde.  Havets ressurser blir ikke misbrukt, er naturlig fri for miljøgifter og tungmetaller.

 

Plantebaserte omega-3 fettsyrer

Det er mye fett i den grønne maten vi spiser, stort sett er det en overvekt av omega-6 fettsyrer, mer enn vi egentlig har behov for. Det er derimot et underskudd av omega-3, den mest vanlige omega-3 fettsyren heter alfa-linolensyre (ALA) og er nederst på omega-3 kaskaden. ALA er en essensiell fettsyre, noe som betyr at menneskekroppen ikke kan produsere den. ALA kan konverteres, vanligvis i små mengder, til EPA og DHA i kroppen, det er en ressurskrevende prosess. Det er helt klart mye bedre å innta omega-3 direkte gjennom maten vi spiser eller i form av et kosttilskudd.

Be smart! Start your day with AlgO-3

Green Omega Omega-3

Start a subscription today and get the first month free.

You get the first month’s consumption of AlgO-3 for free, as the quality is so high that it must be experienced!

Two AlgO-3 capsules give you a full 500 mg of omega-3 fatty acid DHA, which has a proven effect on the brain, eyesight and heart.

Help Us Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Green Omega

Greenomega Omega-3
Daily intake of two capsules AlgO-3 gives you 500 mg of DHA which has a documented effect on the brain, eyesight, blood vessels, fetuses and infants breastfeeding.