Green Omega Omega-3

Mikroalger

På grunn av mikroalgenes overlegne fordeler og mange nytte områder, er mikroalger en løsning fra fortiden som vil gi oss en mer bærekraftig fremtid.

Mikroalger

Mikroalger er viktig for alt liv på jorden, mikroalger står for ca 40 % av oksygenproduksjonen på kloden og står for mesteparten av det enorme opptaket av CO2 i havet. Mikroalger er starten på næringskjeden i havet og utgjør nesten 95 % av all biomassen i havet.

Mikroalger var begynnelsen for livet på jorden for over 2 milliarder år siden, da en bakterie svelget en annen bakterie og disse utgjorde en celle med membran og kloroplast. På den måten utnyttet den nye cellen energi fra sollys, så den kunne produsere glukose og oksygen av karbondioksid og vann (fotosyntese). Gjennom milliarder og millioner av år utviklet disse seg til flercellede organismer og videre til de avanserte cellene som alt levende består av i dag.

Mikroalger har et enormt biologisk mangfold og blir sett på som en nesten uutnyttet ressurs, det er antatt at det finnes opp mot 800 000 ulike arter, hvor bare 50 000 er beskrevet. Mer enn 15 000 nye kjemiske forbindelser har blitt funnet som stammer fra algebiomasser.

Mikroalgen Odontella Aurita
Mikroalgen Odontella Aurita (Marine plankton research group, UiT)

Bærekraftig dyrking for fremtiden

Mikroalger har et høyt innhold av viktige næringsstoffer som protein, antioksidanter, fettsyrer, mineraler og vitaminer.

Næringsstoffene fra mikroalger kan anvendes i mat og kosttilskudd for mennesker, fôr til fisk og dyr, kosmetikk og biodrivstoff. I tillegg kan dyrking av mikroalger gjøres i forbindelse med rensing av vann.

Fisken får sine omega-3 fettsyrer fra mikroalger gjennom næringskjeden i havet, men fangsten av fisk nærmer seg det som er forsvarlig å hente ut av havet, dette blir regulert gjennom kvoter som økes og senkes etter antagelser om hvor store bestanden er, men behovet for omega-3 vil bare fortsette å øke og da trengs det en stabil og bærekraftig kilde til disse essensielle fettsyrene.

Mikroalger kan dyrkes på land uten å være i konkurranse med andre arter om næring og dyrkbarjord. Mikroalger kan fordoble biomassen på få dager, kan dyrkes i områder hvor det ikke egner seg å dyrke noe annet og bruke avfalls stoffer fra jordbruk og industri.

I all hovedsak er det lys, vann og næringsstoffer som skal til for å dyrke mikroalger.

På grunn av mikroalgenes overlegne fordeler og mange nytte områder, er mikroalger en løsning fra fortiden som vil gi oss en mer bærekraftig fremtid.

Det finnes 3 hovedgrupper med mikroalger

Fototrofe mikroalger

Gjennom fotosyntesen omdanner disse mikroalgene sollys, CO2 og vann (kilde til H2) til organiske stoffer som cellulose og slipper ut oksygen. Blir også kalt autotrofe mikroalger.

Fototrofe mikroalger er den organismen som tar opp mest CO2 av alle organismer på jorden. Når havet blir “grønt” i sommer halvåret er det de fototrofe mikroalgene som har en oppblomstring.

Disse mikroalgene blir i dag ofte dyrket i store dammer eller «raceways» for å få tilgang på mest mulig sollys. Det er flere som utvikler fotobioreaktor systemer for å dyrke mikroalger i drivhus, dette gjøres for å heve kvaliteten på slutt produktet og få kontroll på produksjonen av fototrofe mikroalger.

Mixotrofe mikroalger

Er den tredje kategorien mikroalger som har litt av de to andre sine egenskaper og har evnen til å tilpasse seg miljøet de er i. De kan bytte fra sollys som energi kilde til kjemisk bundet energi dersom det skulle være behov. fra f.eks hydrogensulfid eller svovel

Disse mikroalgene blir enten dyrket som heterotrofe eller fototrofe, alt etter hvilke egenskaper som skal fremdyrkes.

Heterotrofe mikroalger

Dette er mikroalger som bryter ned organiske materie for å dekke behovet for karbon og slipper samtidig ut CO2.

Disse mikroalgene blir dyrket i store tanker på land uten lys, men ofte med en form for glukose som kilde til energi. Denne gruppen mikroalger er mest utbredt ved kommersiell produksjon i dag.

 

Vær smart! Tegn abonnement i dag Få første måned gratis

Greenomega Omega-3

Vi gir deg første måneds forbruk av AlgO-3, da vi mener kvaliteten er så høy at den må oppleves!

To kapsler AlgO-3 gir deg hele 500 mg DHA som har en dokumentert effekt på hjernen, synet, avleiring i blodårene, foster og spedbarn som ammes.

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Green Omega

Greenomega Omega-3
Daglig inntak av to kapsler AlgO-3 gir deg 500 mg DHA som har en dokumentert effekt på hjernen, synet, avleiring i blodårene, foster og spedbarn som ammes.