Omega 3

Omega-3 er en felles betegnelse for alle fettsyrer som har første dobbeltbinding på tredje karbonatom fra halen. Fettsyrer som har en eller flere dobbeltbindinger kalles umettede fettsyrer.
Karbonatomer kan ha 4 bindinger, ved en dobbeltbinding er en av plassene i hvert karbonatom på begge sider av dobbeltbindingen opptatt og det er to mindre hydrogenatomer. Da er fettsyren en-umettet, ved flere dobbeltbinding blir fettsyren en fler-umettet fettsyre.

Kroppen klarer ikke produsere de viktige omega-3 fettsyrene effektivt nok selv og disse må inntas gjennom kosten for å dekke kroppens behov, derfor blir de omtalt som essensielle fettsyrer.

Tradisjonelt får vi omega-3 fettsyrene fra fisk og grønnsaker. De marine essensielle omega-3 fettsyrene EPA og DHA får fisken fra mikroalger gjennom næringskjeden i havet. Omega-3 fettsyrer blir laget ved fotosyntesen av mikroalger i havet og av planter på land.

Den økende etterspørselen etter de essensielle omega-3 fettsyrene på verdensbasis, øker presset på mange ulike fiskebestander. Det økende behovet vil bli større i nær fremtid enn hva som kan hentes ut fra havet på en forsvarlig og bærekraftig måte.

De 3 vanligste omega-3 fettsyrene:

Alfa-linolensyre, ALA

ALA er en umettet fettsyre med 18 karbonatomer og 3 dobbelt bindinger (18:3 Ω-3). ALA er en essensiell vegetabilsk fettsyre, som finnes i blant annet planteolje og nøtter.

Eikosapentaensyre, EPA

EPA er en umettet fettsyre med 20 karbonatomer og 5 dobbelt bindinger (20:5 Ω-3). EPA er en essensiell marin fettsyre, som dannes i mikroalger og er å finne i hele den marine næringskjeden. EPA er viktig i inflammasjons prosesser i kroppen.

Dokosaheksaensyre, DHA

DHA er en umettet fettsyre med 22 karbonatomer og 6 dobbelt bindinger (22:6 Ω-3). DHA er en essensiell marin fettsyre, som dannes i mikroalger og er å finne i hele den marine næringskjeden. DHA er en svært viktig del av cellemembranen og passer på hva som går inn og ut av cellene, dette gjør DHA svært viktig for hjernecellene og hvordan hjernecellene kommuniserer med hverandre.

Omega-3 kaskaden

Kroppen kan ikke produsere omega-3 fettsyrer selv så disse må inntas gjennom kosten, derfor blir de også kalt essensielle fettsyrer. Gjennom metabolismen kan kroppen omgjøre kortere omega-3 fettsyrer til lange omega-3 fettsyrer. Det er ikke effektivt for kroppen å sette kortere fettsyrer sammen for å lage lange fettsyre molekyler. De lange fettsyrene kan tilsvarende omgjøres til kortere fettsyrer om kroppen har behov for det. Dette er energikrevende og en god del av fettsyrene blir forbrent av kroppen i denne prosessen. Det er derfor viktig med et tilstrekkelig inntak av de lange omega-3 fettsyrene for å dekke kroppens behov.

Omega-3 i kroppen

Omega-3 fettsyrer er viktige for cellene i kroppen og er helt essensielle i inflammasjonen som pågår i kroppen til enhver tid. De fleste omega-3 fettsyrer virker hemmende på denne prosessen, mens andre virker fremmende. Kroppen trenger begge deler, for å kunne øke inflammasjonsprosessen når det trengs og begrense den så ikke inflammasjonen sprer seg eller angriper friskt vev som ikke er infisert.

Omega-3 fettsyrene går inn i cellenes beskyttende membran og legger seg som et beskyttende lag med sin vann avstøttende side ut. På denne måten er omega-3 fettsyrer med på å kontrollere hva som går ut og inn av cellene. Omega-3 fettsyrer har også den funksjonen at de virker smørende og får cellene i kroppen til å samhandle lettere og bedre sammen. DHA blir stadig frigjort fra cellemembranen, det må da erstattes for at cellemembranen skal fungere optimalt. Denne prosessen gjør at det hele tiden er behov for påfyll av DHA.

DHA og hjernen

Hjernen er det viktigste du har! Ta derfor godt vare på den.
DHA er viktig for at hjernen kan fungere optimalt og utvikle seg positivt gjennom livet.

Hjernen består av 60 % fett og det meste av dette er omega-3 fettsyren DHA. DHA er derfor en veldig viktig komponent i hjernen. Det er en fettsyre i cellemembranen som skiftes ut kontinuerlig og som forbrennes som energi, noe som gjør at det hele tiden er behov for påfyll av DHA, det er derfor viktig å ha en optimal tilførsel av DHA til hjernen gjennom kosten. Hjernen bruker 20 % av kroppens totale energi forbruk og 15 % av blodet som går gjennom hjertet går til hjernen.

DHA er en svært viktig del av cellemembranen og regulerer hva som går inn og ut av cellene. DHA kontrollerer og forbedrer hjernecellenes kommunikasjon ved å øke membranflyt, som er avgjørende for optimal cellesignalisering.
DHA regulerer hjernecellenes interne og eksterne cellesignalisering gjennom en rekke ulike molekyler som har påvirkning på cellulær energi, aktivering og hemming av gener, generering av proteiner og regulering av inflammasjon formidlere.
DHA er en essensiell strukturell komponent i nervevev påvist å forbedre nevrotransmisjonen via økt synaptisk plastisitet.

Hjernens og øyets viktigste og mest omfattende utvikling skjer fra siste trimester (7 mnd) til spedbarnet er 2 år. I denne perioden kan celledeling gi opptil 250 000 nye hjerneceller i minuttet, 70 % av energi tilførselen til fosteret går til utviklingen av hjernen. På grunn av intens vekst og utvikling av hjernen etter fødsel, dobles forbruket av DHA. Barnet er avhengig av morens overførsel av DHA og omega-6 fettsyren arakidonsyre (ARA, 20:4 Ω-6) før og etter fødsel. Inntaket av DHA i denne kritiske fasen av barnets hjerne har påvirkning på barnets hukommelse, oppmerksomhet og oppførsel senere i livet.

Mengden fettsyren i hjernen avtar når vi blir eldre, det er derfor viktig å tilføre tilstrekkelig gjennom kosten eller ved å ta kosttilskudd.

Det forskes mye på hvordan omega-3 fettsyrer og spesielt DHA, bidrar til å ivareta hukommelse og kognitive egenskaper, resultatene er svært positive og myndighetene for europeisk mattrygghet har slått fast at et daglig inntak av minimum 250 mg DHA bidrar til opprettholde hjernens normale funksjoner og vedlikeholder synet.

DHA og øyet

DHA er en viktig komponent i øyets retina, hvor så mye som 9 % er DHA.

Når lys treffer øyets retina beveger rhodopsinet på seg, denne bevegelsen gjør at det blir sendt strømsignaler inn til hjernen. Det viktig at rhodopsinet er omgitt av DHA fettsyrer som flytter på seg slik at rhodopsinet kan bevege seg raskt.

DHA er viktig for utviklingen av øyet hos spedbarn og barn, og viktig for å motvirke aldringsprosessen av synet hos eldre.

Green Omega

Green Omega AS er det smarte og fremtidsrettede valget som omega-3 leverandør av høyeste renhet og kvalitet.

Kontakt oss

Green Omega AS

Torggata 14

5200 Os

Norge

Nyhetsbrev